HomeDiensten
Home

Clippo@Work

Continuïteit is voor u als ondernemer van het grootste belang. Diverse omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat u plotseling met een personeelstekort te kampen krijgt. Het is vaak niet eenvoudig dit tekort op korte termijn te ondervangen.

Tijdelijke of vaste uitbreiding zoeken en selecteren is vaak een tijdrovend en arbeidsintensief traject. Wellicht weet u ook nog niet of u deze mensen op langere termijn echt nodig heeft.

Flexibele personeelscapaciteit kan dan een oplossing bieden voor regelmatig terugkerende piekmomenten, incidentele projecten of ziekteverzuim.
HomeDiensten